zoekende of misschien verdwaald . . . .
                  om de weg te vinden die je nog niet kent . . .
 
Aura reading/healing is een proces waarbij je meer inzicht in jezelf krijgt
en meer jezelf kunt worden.
Onder de aura verstaan we het psychisch energieveld van de mens.
Reading is dan het lezen en beschrijven van dat psychisch energieveld en de invloed daarvan op jezelf en je omgeving.
Healing is het opheffen van verstoringen in dat psychisch energieveld en het weer contact maken met je diepere lagen.
Healing is ook je opnieuw verbonden gaan voelen met de universele liefde, opnieuw beseffen wie je in wezen bent, healing kan je dan opnieuw in diep contact met je ziel brengen.
Van een aura reading/healing kun je duidelijkheid verwachten.
Geen zweverige uitspraken waar je niets mee kunt doen maar feiten waar je iets aan hebt en die je ook kunt herkennen.
Bij blokkades of andere verstoringen in de aura wordt je verteld hoe dat gekomen is en wat je er aan kunt doen.
Bij een aura reading wordt beschreven welke weg je door het leven (of door bepaalde levensgebieden) gaat en wat je daarvan kunt verwachten.
Er wordt je ook beschreven welke andere wegen er voor je open liggen en wat je daarvan kunt verwachten.
Je wordt je dan bewust dat je keuzemogelijkheden hebt.
Je kunt dan duidelijker inzien of je op de goede weg bent, of niet, en zo nodig in vrijheid en op eigen verantwoording voor een andere weg kiezen.
Ook kan het zijn dat je zonder dat je daar echt bewust van bent in het gewone leven een inwijdingsweg volgt, je daarvan bewust worden zal je veel duidelijk maken en het jou gemakkelijker maken het pad van je ziel te herkennen en te volgen.
Je kunt ook met bepaalde vragen of thema's voor een aura reading/healing komen. b.v.
Hoe krijg ik meer duidelijkheid over mijn gevoelens en gedachten?
Wat wil ik werkelijk in mijn leven, wat wil mijn ziel?
Ervaringen zoals stemmen "horen", contact met onstoffelijke entiteiten etc. hoe ga je er mee om en hoe kun je ze eventueel wegsturen.
Vragen over kinderen Depressies, angsten, wanen, dwanghandelingen etc.
Loskomen van sekteachtige dogma’s en leringen.
Belangrijk hierbij is dat jouw gevoelens, gedachten, ervaringen etc. als zodanig gezien en serieus genomen worden.
Ze zijn waar voor jou. Maar hoe is het zo geworden? Hoe vind je de wegen om je weer goed te voelen in het hier en nu?
Bij een aura reading/healing ga je inzien hoe je door je ervaringen tot nu toe geworden bent zoals je jezelf nu ervaart, en wie je in wezen bent en hoe je dat weer kunt worden.
Hierbij zijn diverse healing-methoden een hulpmiddel waar mee angsten, blokkades of verwarring opgeruimd kunnen worden.
Daarnaast is reconnectieve healing mogelijk om op zeer diepe en zeer subtiele niveaus te werken .
En tenslotte: In ieder mens liggen onvermoede mogelijkheden en krachten. Met Aura reading/healing wil ik je helpen ze te ontdekken om ze voor jezelf en de wereld om je heen te gebruiken.