inleiding
Uit wat ooit begon als een cursus creëer je eigen werkelijkheid die al spoedig onderdeel werd van een cursus aura reading/healing is eigenlijk als vanzelf een soort handleiding ontstaan om onvoorwaardelijke liefde te ervaren en daarmee de verlangens van je ziel te verwezenlijken. Het is begonnen met te leren inzien hoe jij je eigen persoonlijke werkelijkheid schept en hoe belangrijk het is onvoorwaardelijk van je zelf te houden. Aanvankelijk alleen maar om je wat meer tevreden te voelen in je huidige werkelijkheid. Maar het leren creëren van je eigen persoonlijke werkelijkheid was een thema dat steeds verder uitgediept kon worden. Steeds meer mogelijkheden openbaarden zich, je werd je bewust dat je hier op aarde een wereld van licht en liefde om je heen kon creëren . . . En daarvoor was het nodig je eigen te maken de ander zuiver en zonder vooroordelen te zien zoals die werkelijk is.
Aura reading/healing is een manier (naast andere) waarop je je dat eigen kunt maken. Door je hierin te verdiepen ga je de pijn , de maskers  en de muren waarachter anderen zich verbergen begrijpen en door zien en ga je ook je eigen projecties herkennen. Dan kun je de ander zonder oordeel zien puur zoals die is, en de schoonheid van zijn ziel ervaren. Dan ontstaat er als de ander zich er voor open stelt echt contact van ziel tot ziel. En op zo’n moment gebeurt het wondere, al ervaar je dat misschien niet bewust, even bestaat er geen jij en de ander meer, even gaan jullie op in de pure liefde waaruit al het zijnde is, de ziel ervaart haar eigen liefde.
Zo word je je steeds meer bewust wat het diepst verlangen van je ziel is:  die pure Liefde ervaren. Door jouw groeiende bewustzijn zul je steeds meer de  onmetelijke diepte van die Liefde gaan ervaren. En hoe bewuster je wordt hoe nieuwsgieriger je wordt naar het hoe en waarom van de schepping. We kunnen ons daar een eigen beeld van vormen  mede dank zij de leringen van vele religies en esoterische stromen, en de vele boeken die er de laatste decennia  zijn verschenen over leven na de dood, bijna dood ervaringen , werelden voorbij het stoffelijke enz. Mede daardoor zijn velen  zich bewust geworden dat er een soort rijk van licht en Liefde voorbij de tijd is waarnaar we uiteindelijk terugkeren. Dat geeft troost, want ook al creëren we hier op aarde een wereld van licht en liefde om ons heen, geboren worden en sterven zijn nog steeds onlosmakelijk met het menszijn verbonden. En het verlies van een geliefde kan immens zijn juist omdat je door jouw groeiende bewustzijn de onmetelijke diepte van de liefde hebt ervaren. Je zou het liefste meegegaan zijn. Maar je troost je met het weten dat je geliefde op je wacht in werelden van licht en liefde en dat jullie maar een minimomentje wan de eeuwigheid schijnbaar gescheiden zijn. Dan is het de kunst de wereld van licht en liefde die je hier op aarde om je heen geschapen hebt in stand te houden  en het verdriet en gemis zuiver te houden . … 

Dit is een diep gaande cursus die de uiterste grenzen van bewustzijn wil verkennen en jou je eigen visie op de werkelijkheid wil laten ontdekken of verder uitwerken, en hoewel er grote serieuze thema’s behandeld worden is er toch alle ruimte voor speelsheid en humor.  

elementen van de cursus
de kracht van gedachten,  

houden van jezelf 

in eigen autoriteit staan
aura reading/healing 

hara reading/healing 

reconnectieve healing

werken met de healing code 

healende energie sturen
leven in verbinding met je hoger doel 

onvoorwaardelijke liefde

 

 

De cursus

In deze cursus ga je je natuurlijke gave om het menselijk energieveld (de aura) en andere energieën waar te nemen en er mee te werken (opnieuw) ontdekken en/of verder ontwikkelen.
Deze energieën kunnen helderziend, helderhorend, helderwetend, heldervoelend, intuïtief etc. waargenomen worden. Om aura's waar te nemen hoef je niet een heel kleurenspectrum om iemand heen te zien wat vaak gedacht wordt.
Dit waarnemen en hoe ermee te werken ligt op een subtieler niveau en dringt vaak niet tot ons bewustzijn door. En als dat wel gebeurt is de kans groot dat het wordt ontkend, verkeerd geïnterpreteerd of gewantrouwd.
Er is dan ook sinds we als kind vol vertrouwen, open en zonder vooroordelen op de wereld gekomen zijn en het waarnemen op subtiele niveaus gewoon ons geboorterecht was veel gebeurd waardoor we daarvan vervreemd zijn En dat belemmert ons nu vaak meer van onszelf en de wereld om ons heen te ervaren en daarmee de ontplooiing van wie we werkelijk zijn.
Deze cursus nodigt je uit opnieuw open en zonder vooroordelen jezelf en de wereld om je heen waar te nemen en weer te vertrouwen op je natuurlijke gave ook fijnere energieën te kunnen waarnemen.
Dit doen we door oefeningen, meditaties, visualisaties, verder met werken in de groep of met kleinere groepjes en ook veel in tweetallen waarbij we veel aandacht geven aan de sfeer binnen de groep zodat deze een veilige plaats wordt om met fijnere energieën te experimenteren. En ook heel belangrijk: er is alle ruimte voor een flinke dosis humor!
We staan ook even stil bij de kracht van gedachten. Hierdoor ga je bewust worden hoe je eigen energie in elkaar zit, hoe de energie van gedachten werkt, hoe mensen vast kunnen zitten in bepaalde verkeerde gedachtepatronen (vooroordelen, overtuigingen), hoe sommige delen van iemands persoonlijkheid (subpersoonlijkheden) hem kunnen tegenwerken. Zo ontdek je als vanzelf waar jij in jouw ontplooiing belemmerd wordt. Als je dat bij jezelf kunt zien kun je het ook bij anderen zien of andersom.
Doordat je hier steeds meer bewustzijn over krijgt kan er een proces op gang komen waardoor je die belemmeringen of blokkades los gaat laten, verstandelijk en gevoelsmatig.
Ook zal je meer gaan luisteren naar en vertrouwen op je intuïtie. En je intuïtie zal je als gids dienen in nieuwe onvermoede gebieden van het leven die je betreedt als je bewustzijn zich verder ontwikkelt. En als vanzelf komen we uit bij een diepere vorm van aura reading/healing, hara reading/healing.
We maken dan eerst kennis met Hara meditatie. Door hara meditatie ga je leren en ervaren hoe je onder alle omstandigheden in stabiel evenwicht kunt blijven, je leert de zogenaamde haralijn in evenwicht te houden. Ook ervaar je dan makkelijker in verbinding met de verlangens van je ziel te komen en deze ook daadwerkelijk op aarde neer te gaan zetten. Door hara meditatie kom je namelijk beter in je eigen kracht te staan ga je je steeds inniger verbonden voelen met de aarde en het hier en nu. Verder nog, je gaat je steeds meer verbonden voelen met het hele universum, met alle dimensies, hogere en lagere, en uiteindelijk met de bron, de oorsprong. Vanuit die ervaring groei je als vanzelf naar het punt dat je met hara reading/healing kunt gaan beginnen.
Bij hara reading/healing kijken we vooral naar iemands intentie, het verlangen waarmee hij oorspronkelijk hier naar de aarde kwam, hoe hij dat kan verwezenlijken en welke blokkades hem hierbij nog belemmeren en wat zijn unieke rol is in het universum.
Je gaat ervaren hoe gebeurtenissen uit voorbije levens nog steeds invloed kunnen hebben op je huidige leven. Blokkerende invloeden kun je transformeren als je ze eenmaal herkend hebt. Bv bij het verwezenlijken van de verlangens van je ziel kun je in vorige levens zeer pijnlijke ervaringen gehad hebben die als een soort gevoelsherinneringen ergens aan je ziel zijn blijven hangen. En die kunnen je onbewust blokkeren in de vorm van een onbegrepen angst om werkelijk te gaan doen wat je wilt.
En als je dat bij jezelf ziet kun je het ook bij een ander zien, of omgekeerd. Om ons hiermee vertrouwd te maken doen we een aantal “groepsreadings” waarin deze thema’s aan bod kunnen komen.
Daarnaast houden we ons bezig met een steeds meer vervullend leven te creëren in overeenstemming met de verlangens van onze ziel, we doen hiertoe een speciale scheppingsmeditatie.
Ook komen wezens uit hogere of lagere dimensies aan de orde, je krijgt er meer inzicht in hoe er eventueel mee om te gaan of in contact mee te komen en hoe ware liefdevolle wezens te onderscheiden van wezens die je proberen te misleiden. Dit onderscheidingsvermogen ga je ook gebruiken in meer aardse sferen, hoe kijk je tegen al die spirituele leraren, goeroes, leerstellingen, geschriften, openbaringen, boeken, cursussen etc. aan? Je zult alles steeds meer op zijn wezenlijke inhoud gaan beoordelen en voor je zelf kunnen beslissen wat jouw waarheid is.

we maken ook kennis met reconnectieve healing. Bij deze vorm van healing is de healer voor zijn cliënt een ankerpunt hier op aarde voor een helende liefdevolle energie uit hogere dimensies die op heel subtiele niveaus werkt.
Ook gaan we ervaren hoe we kunnen werken met de healing code. Met de healing code kun je zelf de diepste oorzaken van je problemen aanpakken, je zult kunnen ontdekken wie je werkelijk bent, los van alle belemmerende overtuigingen en patronen.

 


Want dit is het eigenlijke kernthema van de cursus: Ontdek wie je werkelijk bent, vind je eigen waarheid, vind je eigen doel en je eigen manier om dat te verwezenlijken en echt te worden wie je in wezen bent. En alles wat jou aangereikt wordt beoordeel je op het belangrijkste: helpt het jou nog meer te worden wie je werkelijk bent?
Hiermee word je je steeds meer bewust van jouw eigen unieke plaats in het wereldal, en daarmee tevens van die van een ander. Mede vanuit dat bewustzijn kun je op steeds diepere en liefdevollere niveaus op je eigen manier readings en healings gaan geven en daarmee jezelf en de ander op hoger plan brengen.

 

We zullen hierbij steeds meer gaan ervaren dat we anderen puur kunnen zien zoals ze werkelijk zijn, puur van ziel tot ziel. En dat dan de ziel haar eigen liefde kan ervaren. Nieuwe en diepere relaties met anderen worden mogelijk. We zullen ons daarbij steeds meer bewust worden van onze eigen onbegrensde mogelijkheden, en ondervinden dat we in dit leven meer kunnen bereiken dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden en dat we uiteindelijk de diepste verlangens van onze ziel kunnen verwezenlijken . . .

 

er is en uitgebreid handboek bij de cursus De cursus duurt 11 opeenvolgende woensdagavonden.

Deze cursus begint woensdag 22 januari en duurt tot 1 april 

Plaats: Lierop, tijden 20.00 tot 22.30-45 kosten 11 avonden  € 50

.